Ing. Kateřina Brettschneiderová Loutocká

Ing. Kateřina Brettschneiderová Loutocká 
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí (AF)
Doktorský typ studia, kombinovaná forma
Aplikovaná a krajinná ekologie, studium neúspěšně ukončeno

Zobrazit více informací o osobě