Univerzitní časopis Mendel Green vychází v nákladu 1000 ks a je distribuován dle rozpisu pro povinné výtisky, zástupcům veřejných univerzit, zástupcům státních institucí, krajskému úřadu Jihomoravského kraje, magistrátu města Brna a starostům městských částí Brno Sever a Brno Královo Pole. Zbylý náklad je distribuován na jednotlivé univerzitní součásti, studentům a zaměstnancům. Dále je distribuován na univerzitních akcích široké veřejnosti.

O možnostech a podmínkách inzerce se informujte u šéfredaktora na tel. 545 135 199, nebo emailem redakcemg@mendelu.cz.