Inzeráty

Komerční inzerce atd. má prostor na vnitřní obálce. Rozměr inzerátu je 210 × 270 mm s dostatečným odstupem grafiky a textu od okrajů, spad 5 mm. Místo pro inzerci v MENDEL GREEN je nutné korigovat se šéfredaktorem, stejně tak musí projít obsahovou korekturou.

Cena dle platného ceníku činí 5 000,- Kč + DPH/stranu. Strany inzerce nelze dělit.

 

Termíny uzávěrek časopisu pro rok 2021: 5. března, 25. června, 29. října.
Termíny vydání časopisu v roce 2021: 30. dubna, 10. září, 10. prosince.