Inzeráty

Komerční inzerce atd. má prostor na vnitřní obálce. Rozměr inzerátu je 210 × 270 mm s dostatečným odstupem grafiky a textu od okrajů, spad 5 mm. Místo pro inzerci v MENDEL GREEN je nutné korigovat se šéfredaktorem, stejně tak musí projít obsahovou korekturou.

Cena dle platného ceníku činí 5 000,- Kč + DPH/stranu. Strany inzerce nelze dělit.

 

ROK 2018

Termíny uzávěrek příjmu inzerce časopisu pro rok 2018: 5. února, 31. července, 27. října.

Termíny vydání časopisu v roce 2018: 5. dubna, 12. září, 10. prosince.