Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně

Předsedkyně

 • prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

Tajemnice

 • Mgr. Jiřina Studenková

Členové orgánu

 • Mgr. Kateřina Čechová - PZA
 • Markéta Fedorová - ZF B-RSZ-SZ komb [sem 5, roč 3]
 • Bc. Jana Kuncová - DLDF LDF
 • prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. - ÚCHHZ AF, OPTČ REK
 • Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D. - ÚPK ZF, DZF ZF
 • Mgr. Jiřina Studenková - OPR REK
 • Ing. Věra Svobodová - ÚVIS CP (odpovědná a výkonná redaktorka)
 • Mgr. Hana Urbánková, DiS. - OPR DPEF PEF
 • Ing. Martina Urbánková - KŘ ICV
 • Mgr. Filip Vrána - OPR REK