Představujeme vám časopis MENDEL GREEN, jehož název vzešel ze soutěže mezi studenty a zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně. Na stránkách časopisu vám budeme přinášet zajímavé události a novinky z dění na univerzitě, také vás seznámíme se zajímavými lidmi a studenty. Své místo mají v časopise také rubriky věnované studentskému životu.

I vy se můžete zapojit a poslat své tipy na články: redakcemg@mendelu.cz. O následném zařazení příspěvků do časopisu rozhoduje šéfredaktor a redakční rada. Podrobné informace pro autory jsou zde.

Termíny uzávěrek časopisu pro rok 2018: 5. února, 31. července, 1. listopadu
Termíny vydání časopisu v roce 2018: 5. dubna, 12. září, 10. prosince

Aktuální číslo časopisu MENDEL GREEN

 


MENDEL GREEN 2/2018