Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně

Předsedkyně

Tajemnice

Členové orgánu