Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně

Předsedkyně

 • doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

Tajemnice

 • Mgr. Jiřina Studenková

Členové orgánu

 • doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. - ÚPŠRR AF
 • Mgr. Kateřina Čechová - DFRRMS FRRMS, PZA
 • doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. - ÚCHHZ AF, OVaV REK
 • Ing. Jiří Martinek, Ph.D. - ÚBZ ZF
 • Mgr. Jiřina Studenková - OPR REK
 • doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. - ÚN LDF, ext ZF
 • Ing. Věra Svobodová - ÚVIS CP (odpovědná a výkonná redaktorka)
 • Mgr. Hana Urbánková, DiS. - DPEF PEF, PEF D-EM-ŘEP prez [roč 2]
 • Ing. Martina Urbánková - KŘ ICV